Op alle Europa Courier Express & AOG transporten:

  • Bij > 500 Km 5% korting op het km-tarief
  • Bij >1000 km, 10% korting op het km-tarief
  • Binnen 25Km. standplaats geen berekening aanrij-kilometers
  • Geen brandstof - Zat/Zondag toeslagen

Luchtvracht Deals

- op aanvraag

Import / Export Amerika

Luchtvracht zendingen v.a.


€2,25 per kilogram


Prijs voor zendingen vanaf 100 kg. Inclusief fuel en security, exclusief VAT en surcharges.

Import / Export China

Luchtvracht zendingen v.a.


€3,25 per kilogram


Prijs voor zendingen vanaf 100 kg. Inclusief fuel en security, exclusief VAT en surcharges.